Når først jeres nye website er i luften, kræver det løbende opdatering, men der er sjældent hverken tid eller de rette kompetencer til rådighed i den daglige drift.

Vi er i løbende dialog om justering af jeres indhold og indsatser – og om nye initiativer, når I gerne vil bevæge jer i nye retninger.